Našou silou je príroda.

 • Najväčšia plantáž aloe na svete
 • 3000 hektárov v Dominikánskej republike 
 • Viac ako 30 miliónov rastlín aloe
 • Za týždeň sa zozbiera viac ako pol milióna kilogramov aloe

Naším poslaním
 je vaše  blaho. 

 • Zabezpečenie základných potrieb organizmu
 • Optimálna starostlivosť "zvnútra aj zvonku"
 • zdravie do vysokého veku 
 • životná sila a vitalita
 • Mladší vzhľad

Šanca - pre každého.

 • Produkty Forever s nadšením odporúčame 
 • Príležitosť na nezávislosť
 • Jednoduchý a priamy predajný kanál
 • Skúsení odborníci odovzdávajú poznatky


Vedeli ste o tom, že ....

Existuje viac ako 400 druhov rastlín aloe ?
Aloe Barbadensis Miller bolo vyhlásené za najlepšie ?

Životný štýl Forever sa stará o prírodu z mnohých uhlov
pohľadu od roku 1978 ?

Forever Living Products kladie veľký dôraz na ochranu
životného prostredia ?