Essential Oils - Carrier Oil

Essential Oils - Carrier Oil

Carrier Oil - olejový nosič . Forever esenciálne oleje sú koncentrované a preto by sa mali používať 

pri nanášaní na pokožku v kombinácii s Carrier  Oil ako podkladovým olejom.