Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi

kupujúcim a sprostredkovateľom v oblasti predaja tovaru z internetového obchodu :

www.aloepriroda.com , prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou : 

Jozef Škuta- Aloepríroda IČO: 48054445 so sídlom Platanová 3227/14, SK 010 07 Žilina

(ďalej len "sprostredkovateľ") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými 

podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí.

Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením 

objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Sprostredkovateľ predaja

Jozef Škuta - Aloepríroda, IČO: 48054445, so sídlom Platanová 3227/14 01007 Žilina, je 

spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Obvodným úradom Žilina 

pod číslom živnostenského registra: 580-55530, zaoberajúca sa sprostredkovaním predaja
tovaru formou 
internetového obchodu : www.aloepriroda.com konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 041/7632130
Fax: 041/7632139
E-mail: za@soi.sk


Objednávky tovaru  sú realizované výlučne prostredníctvom firmy Forever Living Products Slovak Republik, s. r. o.
Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava

Predaj a ochrana osobných údajov na stránke : www.aloepriroda.com podliehajú obchodným
podmienkam firmy Forever Living Products Slovak Republik, s.r.o.

Jozef Škuta - Aloepriroda  nepredáva, neobchoduje ani neprenajíma vaše informácie žiadnej tretej strane. 
Nezdieľame žiadné informácie o zákazníkoc Forever Living Products s externými účastníkmi.