Pečať kvality : Kosher raiting

12.06.2011 16:27

Pečať kvality : Kosher raiting

 

"Kosher rating", ktorý potvrdzuje, že výrobky Forever Living Products zodpovedajú mimoriadne prísnym normám židovského spoločenstva.

 Forever Living Products je najväčším pestovateľom, výrobcom a distribútorom výrobkov z Aloe Vera na svete. Firma bola založená v roku 1978 a zamerala sa na produkciu výrobkov, ktoré pomáhajú ľuďom vo všetkých oblastiach života. Miesto toho, aby pridávala niekoľko kvapiek vzácnej Aloe Vera do svojich výrobkov sa firma zamerala na výrobu najčistejčej koncentrovanej Aloe Vera a pridáva len potrebné množstvo iných rastlinných zložiek, ktoré zaručujú ucelenú škálu produktov.

 

Forever Living Products vlastní rozsiahle plantáže v údolí Rio Grande, v južnom Texase, v Dominikánskej republike a v iných miestach Karibiku. Na každý krok pestovania Aloe Vera prísne dozerá skupina špecialistov - od pestovania výhonkov cez dôkladnú kultiváciu dozretých rastlín Aloe Vera až po dôkladne načasovaný ručný zber úrody. Výlučne dozreté listy, ktoré po štyroch rokov rastu dosiahli svoju plnú silu sú oddelené od rastliny. Na týchto plantážach ani v ich blízkosti sa nepoužíva žiadne priemyselné hnojivá, ani pesticídy a herbicídy. Dcérska spoločnosť Aloe Vera of America stabilizuje dužinu rastliny a v reálnom čase zostavuje a vyrába všetky výrobky. Neobjednáva sa veľké množstvo aloe raz, alebo dvakrát do roka, aby dlho stáli odrezané listy a zostarli.

Firme ide o to, aby distribuovala čerstvé výrobky, vyrábané le niekoľko týždňov pred dodávkou do jednotlivých krajín. Táto vertikálna integrácia je kľúčom k vysokej kvalite a účinnosti výrobkov. Iní výrobcovia, ktorí sú odkázaní na dodávku rastlín od iných pestovateľov, musia pravidelne testovať surovinu, aby zistili stupeň starnutia a znehodnotenia listov aloe. Výrobky Forever Living Products sú nositeľmi certifikátu Medzinárodnej vedeckej spoločnosti pre aloe, ktorým sa prehlasuje kvalita použitej dužiny aloe vera vo výrobkoch. V roku 1978 otvoril Forever Living Products cestu pre svet na znovuobjavenie obrovskej účinnosti aloe vera. Stotisíce ľudí spoznalo zázračné vlastnosti a o tieto sa pravidelne delí so státisíce ďalšími ľuďmi - vznikol nový priemysel.

 Po úvodnom nadšení sa žiaľ objavili škrupulózny výrobcovia, ktorí začali dužinu aloe vera "pančovať" a riedili ju látkami, ako maltodextrin, aby tak umelo znížili cenu a zvýšili si svoje zisky. Navyše sa začali vyvíjať rôzne výrobné metódy, ako napr. sublimačné sušenie, sušenie do rozprašovačov, atď. Začalo byť veľmi zložité porovnať a rozlíšiť kvalitné výrobky, od nahrážok. V záujme zachovania integrity a pomôcť používateľom pri výbere musel tento priemysel určiť štandardné normy a tieto dodržiavať. Medzinárodná vedecká spoločnosť pre Aloe (International Aloe Science Council) bola založená v roku 1981, ako spoločnosť, ktorá mala chrániť priemysel Aloe Vera proti nekorektným konkurentom.

V roku 1982 sa stalo 25 výrobcov členmi IASC. Boli stanovené etické kódy a navrhnuté testovacie metódy. Na udržanie objektivity v testovaní sa vybralo nezávislé laboratórium, ktoré testovalo výrobky z aloe vera na čistotu a koncentráciu. Tie spoločnosti, ktoré dokázali vyrobiť svoje výrobky v súlade s týmito vysokými normami dostali povolenie používať certifikát kvality IASC. Aloe Vera of America, vedela, že jeho výrobky sú neprekonateľné a preto požiadala o testovanie Aloe Vera Gel-u a Berry Nectar-u. Začiatkom roka 1986 bolo potvrdené, že tieto dve výrobky ako prvé zodpovedali normám IASC a preto im udelili možnosť označiť ich certifikátom tejto kontrolnej organizácie. Prvoradým cieľom Forever Living Products bolo stáť na čele priemyslu s Aloe Vera a za uplynulé roky dokázal, že aj jeho ďalšie výrobky môžu byť hrdo označované pečaťou kvality IASC. Nakoľko Forever Living Products dodáva svoje výrobky do celého sveta a rôznym populáciám, následovali ďalšie ocenenia. Napr. získal sa "Kosher rating", ktorý potvrdzuje, že výrobky Forever Living Products zodpovedajú mimoriadne prísnym normám židovského spoločenstva. Ďalšie ocenenie prišlo z islamskej spoločnosti vo forme pečate islamskej čistoty.