SKLERÓZA MULTIPLEX

Skleróza multiplex je chronické ochorenie postihujúce myelínové púzdra

nervov centrálného nervového systému /CSN/ t.j. mozgu a miechy. 

SM je najčastejšou neurologickou príčinou invalidity u mladej dospelej

populácie a postihuje okolo l milióna ľudí na svete.

Narušenie  alebo rozklad myelínu sa vyskytuje v oblastiach mozgu a jeho

výsledkom je spomalenie a nepresné vedenie informácií a porucha ich spracovania.

Napríklad ak dôjde k postihnutiu myelínu motorických vlákien,pacienti 

pociťujú slabosť.

Ak SM postihne mozoček,dochádza k poruchám koordinácie.

Toto ochorenie sa vyskytuje najviac medzi 20. – 40. rokom života, pričom sú ženy 

postihované častejšie jako muži.

Pred 10. a po 60 roku života  je výskyt ochorenia veľmi zriedkavý.

Príčinou vzniku ochorenia bývajú vonkajšie faktory  ako sú :

Infekcie

Stres

Výživa

Porucha imunity

Genetické predpoklady

Vírusové infekcie – najmä vírusy,ktoré napádajú nervový systém / vírus osýpok alebo herpesu/

Poruchy autoimunity

Autoimunita je reakcia imunitného systému proti svojim vlastným bunkám . 

U zdravého človeka telo rozpoznáva odumreté bunky a vylučí ich z tela von .

U chorého človeka  telo nedokáže rozpoznať svoje vlastné bunky ,považuje ich  

za cudzie a ničí ich.

Príznaky ochorenia sú veľmi rôznorodé

Poruchy videnia – vyplývajú zo zápalu zrakového nervu, začínajú bolesťami očí,

zahmleným  alebo dvojitým videním a výpadkami zorného poľa.

Kŕčovité  ochrnutia svalstva –  ich následkom  sú poruchy jemnej motoriky,

meravej chôdze, cez únavu, mravčenie,tŕpnutie až po úplné ochrnutie svalových 

reflexov a straty pohyblivosti,koordinácie.

Poruchy zmyslového vnímania- znížená  citlivost až necitlivosť ,mravenčenie,

pocit napatia,úzkosti  a poruchy rovnováhy.

Bolesť tváre

Porucha chuti

Porucha sexuálnych funkcií

Porucha reči – pre SM je typická pomalá ,ťažkopádna reč,při ktorej sa jednotlivé

slabiky  usekávajú a explozivne vyrážajú

Neistota v chôdzi a trasenie rúk  - pri cielených pohyboch , vyskytuje sa hlavne pri 

poškození malého mozgu.

Porucha zvieračov  kontrolujúcich uvoľňovanie moču a stolice.

Psychické ochorenia   - najčastejšie depresie

Pacienti so SM by mali jesť striedmu,zdravú a vyváženú stravu.

Mali zvýšiť prísun vitamínov a mineralov. Dôležité sú vitamíny skupiny

B / B- 1 , B- 6 , B – 12 / A a E . 

Z minerálov je veľmi dôležitý prísun vápnika a horčíka.

Dôležitý je aj prísun nenasýtených mastných kyselín , ovocia , zeleniny a cereálií.

Treba sa vyhnúť nadmernej konzumácií alkoholu,piva. Alkohol a fajčenie oslabuje

imunitný  systém a spôsobuje deficit vitamínov – najmä skupiny B.

Bezpodmienečne  je potrebné  nahradiť nasýtené (živočíšne) tuky, tukmi 

viacnenasýtenými typu omega 3 , tvoriacimi súčasť zdravej a vyváženej diéty.

Veľmi dôležité pri SM   je  vyležať každé i sebamenšie prechladnutie  ( i kašeľ),

angínu, chrípku a pod. Odporúča sa užívať ATB na prírodnej báze .

Veľmi dôležité je vyhýbať sa rozčúleniu, stresovým situáciam, chladu a zvýšenej námahe.

Odporúča sa aj zmena životného štýlu.

Potrebujete sa poradiť ? 

 0908 830 968