Podpora pre zdravie a pohyblivosť kĺbov celého tela , chrbtice

Podpora pre zdravie a pohyblivosť klbov

Bolesti kĺbov môžeme dnes označiť za epidémiu modernej doby . Podľa prieskumov každý piaty 

Europan trpí na ochorenie kĺbov. Skoro 20 % z nich prežije s bolesťami viac než dve dekády 

svojho života. Pri chôdzi sú zaťažované hlavne bedrové a kolenné kĺby, drobné kĺby bedrovej 

časti chrbtice  , krčnej a hrudnej chrbtice. Príčinou môžu byť dedičné dispozície , vek , nadmerné

zaťažovanie kĺbov pri namáhavejšej fyzickej práci alebo športových aktivitách .

Čiastočným riešením na ochorenia pohybového aparátu môžu byť lieky , masti, rehabilitačné 

procedúry, pobyt v kúpeľoch, rôzne masáže .... zmena životného štýlu , zníženie hmotnosti .

Okrem odporúčaných zmien životného štýlu sú vhodným riešením aj prírodné látky.